Låt Östermalms idrottsplats vara kvar

Man frågar sig om det behövs ytterligare en fotbollsrarena utöver de som nu byggs  i Globenområdet och i Solna? Om DIF vill bygga en egen fotbollsarena och har råd att bekosta den själv så finns det bättre
platser än Östermalms idrottsplats. Östermalms IP används sedan länge av boende och skolorna i Stockholm och är mycket populär och flitigt frekventerad för friidrott,  skidskoåkning på vintern osv. Låt den få vara kvar! 
I stadens program för stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdssstaden ingår Värtan och Frihamnen, där nya bostäder och arbetsplatser ska vara färdiga för inflyttning 2012-2018. Här skulle det passa bra med en eventuell  fotbollsarena. Utmärkt läge eftersom spårvagnen ska gå dit.

Charlotte Holst

Höghuset i Värtan, en ny alldeles för stor hushöjd som kan bli prejudicerande

Bostadshusets höjd bör minskas betydligt. En plushöjd på 190 meter är helt oacceptabel (172 meter över husets marknivå, 47 våningar). Ett så högt hus är mycket främmande i Stockholm och skulle få en mycket negativ påverkan på stadsbilden och på Nationalstadsparken. Om planförslaget förverkligas införs i Stockholm en ny höjd på höga hus som avviker från den hittills rådande. Risken med att bygga ett så högt hus är att det kan bli prejudicerande. Som jämförelse kan nämnas att Wenner-Gren Center är 74 meter högt, Skatteskrapan 84 meter och de nya höghusen på nordvästra Kungsholmen ca 80 meter.  Kaknästornet är 154 meter högt.

De planerade Tors Torn vid Norra Stationsområdet är 150 meter höga, vilket stadsbyggnadskontorets planarkitekt ser som måttstock för Stockholms skyline. - Den sakrala europeiska höjdtraditionen med det absoluta taket 150 meter är en gestaltningsmässig ram och trygghet för den adekvata stockholmssiluetten, skriver Alexander Wolodarski i Samfundet S:t Eriks årsbok 2010. Det bör påpekas att flertalet stockholmare tycker att Tors Torn är alldeles för höga.
Charlotte Holst, ordf i Föreningen Östermalm (stadsdelens hembygdsförening)

 


RSS 2.0