Debatt Stockholm finns nu på Facebook

Debatt Stockholm finns nu på Facebook. Där pågår en livlig diskussion om stadsbyggnadsfrågor. Framför allt deltar yimby. Deras synpunkter bemöts med kritiska kommentarer av planerare, arkitekter och andra som värnar om Stockholms stadsbild. Du som vill följa den intressanta och välbehövliga diskussionen uppmanas att gå med i Facebook och facebookgruppen Debatt Stockholm som fått ett stort antal medlemmar.


Slussen blir en valfråga

Socialdemokraterna kommer att stoppa genomförandet att detaljplanen för Slussen av kostnadsskäl. Kanske resulterar det i att Slussen blir kvar och renoveras.


RSS 2.0