Ny syn på Slussen

EN OSLAGBAR LÖSNING
Med NY SYN PÅ SLUSSEN får Stockholm en lösning av Slussen som ger rättvisa åt
Stockholms vackraste stadsrum. Vatten, låga solbelysta kajer och broar, förkastnings-branter och 1600-tals bebyggelse. Utan störande inslag av stora betongkonstruktioner i flera plan synliggörs platsens ursprungliga skala och topografi. Det vackra mötet mellan Mälaren och Saltsjön träder åter fram.
Slussrännan placeras vid södermalmssidan och klarar stadens krav på fri höjd.
Alla broar och gator utformas med flacka stigningar och lutningar i enlighet med handikappkraven.
Den osköna T-banebron ersätts av en T-bana i tunnel och den fria vattenspegeln återskapas. Med en tunnellösning kan säkerheten vid stigande vattennivåer tillgodoses.
T-banan får en helt ny modern station under Söderström med uppgångar i Gamla stan och på Södermalm. Det blir möjligt att sänka hela Södermalmstorg så att Stadsmuseet återfår sitt gamla naturliga läge och blir väl synligt från Stockholms inlopp. Museet kan få ett välbehövligt komplement med nya flyglar för utställningar.
Alla trafikslag samlas smidigt i en rund uppglasad byggnad. Här finns, lätt tillgängligt stadsbussarna, T-banan, Saltsjöbanan, rullband i gamla järnvägstunneln till Pendeltågen och inte minst hållplatser för Nacka-Värmdö bussarna som nås direkt från hallen. En effektiv trafiklösning som ger resenärerna bekväma omstigningar i en vacker miljö.
En befintlig T-banetunnel till Medborgarplatsen kan utformas som en elegant galleria,
medan restauranger och butiker i T-banehuset får utblickar åt alla väderstreck.
Genom att sänkningen av T-banan kan genomföras som en by-pass operation med korta avstängningstider för tågen och genom att inget bussgarage behöver sprängas i Katarinaberget blir NY SYN PÅ SLUSSEN enklare, snabbare att genomföra och detta till en kostnad ej högre än stadens förslag.
Monica Andersson Kjell Forshed Svante Forsström Ulla Joneborg Torsten Westman

RSS 2.0