Katarinaterminalen behövs inte

Som jag uppfattat det råder det politisk enighet om att bygga tunnelbana till Nacka. Och den ingår i SL:s planering. Då kan bussarna stanna där och behöver inte åka in till stan. Bygg inte Katarinaterminalen alls. Den behövs inte. En bussterminal i Nacka kan däremot behövs.

 

 


Per Ankersjös argument ang Station City avfärdas av Birgit Friggebo

I debatten om nya höghus mitt i Stockholm, som Station City, avfärdar den förra bostadsministern Birgit Friggebo (FP) Stockholms stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö, C. Därmed är trätan inom alliansen om framtidens Stockholm i full gång.
  • Skiss över Station City.

    Foto: SKISS: JERNHUSEN

    1/4

 

 

 

Skall debatten om stadsbyggnadskonsten i vår stad handla om nedsättande invektiv om debattörerna? Borgarrådet Per Ankersjö, C, vill uppenbarligen tysta alla som bor i centrala stan från att ha åsikter. Gapiga kultursnobbar som ofta bor på Mariaberget avfärdar han alla som vill värna vår vackra stad från den vandalism som nu strömmar från stadshuset.

Borgarrådet har inte förstått att Stockholm är landets huvudstad och att det kan ställas vissa nationella krav på hänsyn till stadens kulturhistoriska utveckling sedan 1200-talet. Vad menar karlen med att Stockholm skall byggas på höjden? Vill han riva hela innerstan och bygga så högt att han får sin vision om Stockholms Manhattan förverkligad eller skall de befintliga husen kompletteras med 5–10 tillbyggda våningar? Vadan denna fäbless för höga hus just på malmarna.

Det finns massor med mark i närförort att bygga hur höga hus som helst på. Vi skall vara tacksamma för att det finns en miljölagstiftning som värnar vår vackra huvudstad från tillfälliga brushuvuden på stadsmiljötaburetten.

 Birgit Friggebo, före detta bostads- och kulturminister


Stockholms Arkitektförening debatterade Arkitektur Stockholm 15 februari 2012


Stockholms vackra siluett förfulas med nytt hus DN 4 febr 2012

Stockholm är en vacker stad. Till stor del för att den ligger där den ligger i skärgårdslandskapet just där Mälaren rinner ut i Östersjön. Men också för att bebyggelsen underordnar sig landskapet i stället för att försöka betvinga det.

Ett sabotage mot Stockholms skönhet under senare år är byggandet av den gråsvarta klump med tillhörande plåtschabrak som kallas Stockholm Waterfront. Den förstör den vackra utsikten från Söders höjder och dominerar stadsbilden på Stadshusets bekostnad. Det finns många fula hus här och där i Stockholm, men problemet med Waterfront är dess placering och höjd, som så markant avviker från Stockholms silhuett och förfular den. Många av dem som var med och skapade Waterfront ångrar sig i dag. Nu gäller det att inte göra om misstaget – i stället måste vi lära av det.

Men tyvärr verkar det vara dags att upprepa misstaget alldeles i närheten av Waterfront – vid Klara kyrka. Mitt emot Centralen, där Hotell Continental nu ligger, ska vi få en ny husklump som är drygt 10 meter högre än Continental. Huset ska dessutom svälla ut på bredden över trottoarerna. Det nya huset i kvarteret Orgelpipan kommer att till stor del skymma Klara kyrka och dominera hela Vasagatan. En politisk majoritet tycks vara för detta schabrak. Bara Folkpartiet är emot. Föga tröst i sammanhanget är att det tidigare fanns planer på ett ännu mycket högre hus just på den här platsen. Men positivt är att Skönhetsrådet nu har dömt ut huset. Det blir för stort och fasaden blir ”avvisande”, säger rådet.

I analyserna i stadens beslutsunderlag talas det om att huset ska bli framträdande, ett storskaligt inslag i stadsbilden. På byråkratspråk betyder det att husbumlingen också kommer att påverka och förfula Stockholms vackra silhuett.

Det går heller inte att komma förbi tanken att genom att det nya huset i kvarteret Orgelpipan byggs, så etableras en ny stadshöjd i Stockholms centrala delar. Waterfront var steg ett, Orgelpipan blir steg två.
Stockholm tillhör en grupp vackra städer med ganska låg hushöjd. Paris, Rom och S:t Petersburg är andra sådana städer. Det vimlar av städer i världen som domineras av skyskrapor. Det vore bedrövligt om Stockholm blev en av dem.

Bonnie Bernström, konsult, Stella Fare (FP), ledamot av Stockholms läns landsting, Birgit Friggebo, före detta bostads- och kulturminister, Per Hallerby, direktör, styrelseledamot i FP Södermalm-Gamla Stan, Per Johansson (FP), ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, Olof Kleberg, journalist, Björn Rydberg, socionom, Barbro Westerholm (FP), riksdagsledamot, Olle Wästberg, informationskonsult


RSS 2.0