Insändare om stomnätsbussarna i DN

Skandal att försämra busstrafiken i innerstan
”Stomnätsstrategin” och ”Trafikförändringar” är två förslag som SL och staden lagt fram. Dessa innebär en avsevärd försämring av dagens situation vad gäller stombusslinjerna i innerstaden. Antalet stomnätslinjer minskar från dagens 7 till 6 linjer eftersom 3:an utgår.

1:an som nu går på Karlavägen och Värtavägen försvinner från centralt läge på Östermalm och ska flytta till Strandvägen. De som ofta använder och uppskattar 1:an är mycket oroliga. Föreningen Östermalm och de boende har protesterat med en mängd skrivelser, nu senast med en protestlista riktad till SL och stadenstrafikkontor. Även trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm har tillskrivits. Men ingen lyssnar.

... Spårväg Citys sträckning till Hornsberg som kommunfullmäktige fattade beslut om 2010 med stort stöd av bland andra trafikborgarrådet Ulla Hamilton finns inte med i trafikplaneringen. Sträckan på Lindhagensgatan är bara borta.

Det nya området Nordvästra Kungsholmen blir alltså utan spårväg eller stomnätsbuss på Lindhagensgatan, som det var tänkt från början. Det är ett hån mot alla som flyttar dit. Som skäl anger SL att 20000 boende och lika många arbetsplatser inte ger tillräckligt underlag. Och att de nyinflyttade kan gå till tunnelbanan. Även här har de boende skickat protestskrivelser till de ansvariga utan resultat.

Norra Djurgårdsstaden som nu byggs har också försummats i förslaget till stomnätsstrategi. Dagens busslinjer och t-banan ska tydligen räcka. I stället satsar man på en spårväg via Lindarängsvägen till Värtan och Ropsten som ska kopplas ihop med Lidingöbanan.

Det är skrämmande att busstrafiken i innerstaden nedmonteras när alla vet att staden växer. Varför ändra på stombussnätet som fungerar så bra och som folk vant sig vid? Vi vill inta ha tillbaka ”snigelbussarna”. Satsa i stället på fler stombusslinjer som gärna får bli spårväg i framtiden.

Charlotte Holst, fd planarkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor

RSS 2.0