Det utställda Slussenförslaget har allvarliga brister

Stadens utställda förslag Nya Slussen har efter samrådsförslaget genomgått ett flertal förändringar till det bättre, i första hand genom att de omfattande, skymmande husvolymerna på Södermalmstorg reducerats.

Men förslaget har fortfarande en rad allvarliga brister:

Det historiska näset mellan Södermalm och Gamla stan finns inte kvar.

Den enda gigantiska trafikbron från Skeppsbron upp mot Slussen blir alltför dominant.

Trafikbron medför en oacceptabel stor utfyllnad i Strömmens vatten.

Trafiklösningen innehåller två trevägskorsningar, en vid Gamla stan och en uppe på Södermalmstorg, som båda med sina trafiksignalsregleringar kommer att orsaka oaccep-tabla bilköer med avgaser och konflikter med gång- och cykeltrafik. Munkbroledens inklämda läge medför att trevliga, södervända vistelseytor inte kan skapas intill husen i Gamla stan. Bussar kommer inte att kunna vända. Det är bakvänt att stadens politiker beslutat att låsa en viss trafiklösning innan förslaget i sin helhet kan anses vara klart!

Tillgängligheten från Gamla stan för gående och cyklister är dålig och med oacceptabla lutningar. Den långa gång- och cykelbron utmed T-banebron är otrygg.

Gående mellan Slussen och Gamla stan i det nedre planet kommer under många slussningsmånader att behöva vänta på broöppningar.

De skapade vattenytorna är för stora och de smala vistelseytorna däremellan är ointressanta, vad ska människorna göra på det nedre planet?

Då gående från Gamla stan möts av ett gigantiskt, oskönt och avvisande trapparrangemang med ca 4 våningars nivåskillnad, som större delen av året och dygnet kommer att vara i skugga, vilket bekräftas av planförslagets solstudiebilaga. (Det soldränkta perspektiv från Gamla stan som presenteras verkar gälla tidig sommarmorgon vid 06-tiden!)

”Glashusen” uppe på Södermalmstorg kommer inte att vara osynliga utan skymmer utblickar. Tag bort dem.

Bebyggelsen på Stadsgårdskajen framför KF-husen och glashuset är störande och får en oskön, avhuggen avslutning mor väster, vilket privata framtagna perspektiv visar.

Den insprängda bussterminalen får ett otrivsamt läge med lång gångväg till T-bana

Utställningen strider mot PBL.  Kommer hänsyn att tas till nu inkomna synpunkter?
Efter samrådet har en stor mängd förändringar gjorts. Sannolikt kommer inkomna synpunkter att medföra behov av nya, större revideringar, vilket borde insetts i förväg. Planförslaget måste då ställas ut på nytt.

Om staden verkligen fortfarande är intresserad av medborgarnas synpunkter, vilket man säger sig vara, så hade det varit mer demokratiskt och i enlighet med PBL att kalla det nu utställda förslaget för ”Förnyat samråd”, varefter utställning kunnat ske, dvs som nu troligen ändå måste göras. Men intresset för synpunkter finns knappast i detta skede eftersom det på hemsidan anges både ”Vanlig fråga: vad händer med inkomna synpunkter?” och Svaret: ”de redovisas inför fullmäktiges beslut”, dvs staden kommer inte att ta någon hänsyn till förslag till ändringar som nu inkommer!!

Alternativa förslag löser de påtalade bristerna mycket bättre! Utred väsentliga frågor först!
Både förslagen ”KulturSlussen” och ”Ny syn på Slussen” löser flera av bristerna i det utställda förslaget på ett mycket bättre sätt. Gör stopp i planprocessen och utvärdera och kostnadsberäkna dessa förslag och ställ i jämförelse med stadens förslag! Gör en sammanställning av kostnader och tidsaspekter för upprustning kontra tunnelförläggning av befintlig T-bana, ny T-bana till Nacka, behovet av bussterminal vid Slussen, upprustning av Saltsjöbanan m. m. Så handlar en framsynt stad, som vill vara ”miljöpolitiskt i världsklass”, och dess politiker!

Per Linder, arkitekt SAR/MSA lindersenior@gmail.com
Ulla
  Joneborg, arkitekt SAR/MSA ullajoneborg@telia.com
Charlotte
Holst, arkitekt SAR/MSA charlotte.holst@telia.com

 

 

 


Kommentarer
Postat av: Herbert, Tingesten

Idel arkitekter bland undertecknarna, idel missuppfattningar som i regel kommer sig av oförmåga att läsa plankartor. Jag kommenterar inte tycke-och-smak-omdömen som "alltför dominant", "oacceptabel", "ointressant", "oskön", "otrivsam" osv utan bara påståenden som bevisligen är felaktiga:"Munkbroledens inklämda läge medför att trevliga, södervända vistelseytor inte kan skapas intill husen i Gamla stan."

Likväl har just sådana vistelseytor tillskapats genom att kajen breddats ett tiotal meter."Bussar kommer inte att kunna vända."

Jo, bussar kommer att kunna vända med en U-sväng i korsningen Munkbroleden/Skeppsbron. Det blir t o m en kortare sträcka än idag.
"Tillgängligheten från Gamla stan för gående och cyklister är dålig och med oacceptabla lutningar. "

Bron lutar 4,3%, medan dagens gångbana lutar upp till 6,3%. Tillgängligheten ökar även genom att gång- och cykelbanorna blir fler, bredare, och mer utspridda.

"Gående mellan Slussen och Gamla stan i det nedre planet kommer under många slussningsmånader att behöva vänta på broöppningar."
Bara en av klaffbroarna kommer att vara öppen i taget och det är lätt att gå från den ena till den andra för den som inte orkar vänta en halvminut. Alternativet till broarna som dagens lösning erbjuder är att simma över slusskanalen.
"De skapade vattenytorna är för stora och de smala vistelseytorna däremellan är ointressanta, vad ska människorna göra på det nedre planet?"
Besöka någon av restaurangerna, flanera mellan Gamla stan och Söder Mälarstrand/Stadsgården, titta på slussningen, meta, sola. Samma som idag m a o, fast enklare eftersom man sliper knata upp- och nedför branta broar.
"Trafiklösningen innehåller två trevägskorsningar, en vid Gamla stan och en uppe på Södermalmstorg, som båda med sina trafiksignalsregleringar kommer att orsaka oacceptabla bilköer med avgaser och konflikter med gång- och cykeltrafik."

Trevägskorsning finns redan idag i dubbel upplaga på Gamla stan-sidan och ersätts av en enda. Tre trafikljus på sträckan Götgatan—Skeppsbron blir fyra, två på sträckan KF-huset—Munkbron blir tre. Knappast någon livsavgörande skillnad, speciellt inte om trafikljusen synkroniseras. Anläggningen har mer än dubbel överkapacitet och en signalreglerad korsning räcker gott för dagens trafikflöden.
"Då gående från Gamla stan möts av ett gigantiskt, oskönt och avvisande trapparrangemang med ca 4 våningars nivåskillnad, som större delen av året och dygnet kommer att vara i skugga, vilket bekräftas av planförslagets solstudiebilaga. (Det soldränkta perspektiv från Gamla stan som presenteras verkar gälla tidig sommarmorgon vid 06-tiden!)"

Nej, undersöker man faktiskt hur ljuset faller och kollar i en tabell över solazimuter så finner man att bilden avser en tidpunkt mellan 9 och 9.30 en sommarmorgon. Trappan är solbelyst morgon och kväll (utom mitt i vintern) samt timmarna däremellan under sommarhalvåret, vilket klart framgår av solstudierna. Nivåskillnaden mellan översta och nedersta trappsteget är drygt 11 meter.

"Den insprängda bussterminalen får ett otrivsamt läge med lång gångväg till T-bana."

Gångvägen blir 100-200 meter, några tiotal meter längre än dagens. Som kompensation slipper man korsa bussgator och trottoarkanter.

2011-06-25 @ 19:46:38
URL: http://stockholm201.blogspot.com/
Postat av: Herbert, Tingesten

Ser förresten att Ulla Joneborg är en av undertecknarna. Hon är även en av förgrundsgestalterna i Ny Syn-gänget, så att hon pushar det projektet är inte så märkligt. För att rekapitulera: Ny Syn vill blåsa 10 skattemiljarder på att gräva ner tunnelbanan och lika mycket på att gräva ner vägdelen av Centralbron, bara så att vi ska få en lite bättre utsikt mot järnvägsdelen av samma bro.

2011-06-25 @ 20:54:15
URL: http://stockholm201.blogspot.com/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0